Crossware Mail Signature

Enterprise e-mail branding og e-mail signaturer til IBM DOMINO  OG MICROSOFT EXCHANGE

Problemet ...

Din virksomhed har et corporate image, og du ønsker at dine medarbejderes e-mail signaturer er i overensstemmelse med dette billede, og det korrekte firmalogo altid anvendes. Du kan også vælge at tilføje en juridisk ansvarsfraskrivelse eller forbehold for at undgå at dine medarbejdere afgiver erklæringer, der kan resultere i juridisk erstatningsansvar.

Løsningen ...

"Crossware Mail signature". Crossware Mail Signature er en server baseret applikation, der tilføjer flotte e-mail signaturer til alle udgående e-mails. Disse underskrifter kan omfatte juridiske ansvarsfraskrivelser, hvis det kræves og logoer, grafik, reklame bannere og specielle kampagne tekster.

Underskrifter kan indeholde personlige oplysninger som f.eks:

  • Navn (fornavn, efternavn, titel)
  • Position (stillingsbetegnelse)
  • Division (forretningsenhed)
  • Adresse (fysisk og e-mail)
  • Telefonnumre (kontor, mobilnummer, direkte dial og fax)
  • E-mail-adresse

Disse data kan trækkes fra fra relevante kilder såsom eksempelvis Lotus Notes-databaser, der indeholder disse oplysninger (f.eks en corporate HR database, intranet ansatte liste).

Forskellige signaturer og juridiske ansvarsfraskrivelser kan bruges til bestemte brugere eller grupper.

Udover det rent de rent brandingmæssige fordele kan Crossware ligeledes hjælpe med at sikre at de danske regler for indhold i email signaturer overholdes. Du kan læse mere om reglerne i Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) §2 stykke 4

"Stk. 4. Kapitalselskaber skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på kapitalselskabets hjemmeside angive navn, hjemsted og cvr-nummer."

Kapitalseskaber er defineret som "Denne lov finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber)."

Hvordan kommer du videre . .

IntraVision forhandler og implementerer Crossware Mail Signature for kunder. Vi har allerede en lang række kunder i Danmark og kan naturligvis også hjælpe din virksomhed med implementering og sparring om hvordan I kan opnå de bedste resultater.

Du kan se mere information om løsningen her: https://www.youtube.com/watch?v=2RnWjlxjZ1o

Hvis du vil læse mere om løsningen kan du finde det på www.crossware.co.nz

Du kan dowwnloade en prøveversion her Download